Loading ... Xin vui lòng chờ ...

Sắp xếp theo:

Tranh chân dung

NGHỆ THUẬT THÊU TRANH CHÂN DUNG BÍ ẨN CỦA KHUÔN MẶT

Thành ngữ phủ nhận tư cách làm người, từ chối không cho họ cái phẩm cách có được khuôn mặt riêng. Như là: mất mặt - nhẵn mặt - không còn mặt người nữa - bị đánh vỡ mặt.

Điều đó nói lên tầm quan trọng nổi bật khuôn mặt trong sự nhận biết bản thân bên trong một quan hệ xã hội. Để giữ thể diện, có thể nhìn thẳng vào mặt kẻ khác v..v

Trong cuộc sống, khuôn mặt là nơi người ta nhận biết nhau - khi chúng ta đi, tay không và không che mặt đã phơi ra trước mắt mọi người những nét nổi bật có thể phân biệt được ngay con người với nhau. Nếu như thân thể là đường ranh giới giữa bản thân với bên ngoài và với người khác, thì khuôn mặt là bộ phận ở đó khắc sâu cái bản sắc đã đem lại cho từng cá nhân một ý nghĩa về mặt xã hội và văn hóa. Khuôn mặt thể hiện dưới một dạng sinh động hay bí ẩn, tính tuyệt đối của sự khác biệt của từng cá nhân, dù chỉ rất nhỏ những khuôn mặt người là những biến thể đến vô tận trên những sớ chỉ, hàng tỉ dáng vẻ sinh ra từ một bản chữ cái tối thiểu: mắt, mũi, trán, miệng ... Khuôn mặt liên kết con người với cộng đồng, thông qua những nét và cách biểu lộ được hình thành, đồng thời cũng khẳng định tính khác biệt và tính đôc nhất của mình

Trong mọi vùng thân thể, khuôn mặt là nơi tập trung những giá trị cao nhất. Là khuôn đúc cái ý thức về bản sắc, cũng là nơi định hình sự quyến rũ và muôn sắc thái của cái đẹp - xấu xí. Gái trị của nó cao đến nỗi nếu nó bị một vêt thương làm biến dạng đi, thì con người sẽ cảm nhận nó như một thảm kịch, gần như một sự tước đoạt mất bản sắc. Xã hội ngày hôm nay coi trọng cá tính con người thì giá trị khuôn mặt càng lớn.

Nghệ thuật thêu chân dung ra đời cùng lúc với sự xuất hiện tôn trọng cá nhân, rất chú ý thể hiện chân thành nhũng nét đặc sắc của khuôn mặt, như trong một số tác phẩm thêu.

NGHỆ THUẬT THÊU TRANH CHÂN DUNG BÍ ẨN CỦA KHUÔN MẶT     Thành ngữ phủ nhận tư cách làm người, từ chối không cho họ cái phẩm cách có được khuôn mặt riêng.      Như là: mất mặt - nhẵn mặt - không còn mặt người nữa - bị đánh vỡ mặt.

    Điều đó nói lên tầm quan trọng nổi bật khuôn mặt trong sự nhận biết bản thân bên trong một quan hệ xã hội. Để giữ thể diện, có thể nhìn thẳng vào mặt kẻ khác v..v

       Trong cuộc sống, khuôn mặt là nơi người ta nhận biết nhau - khi chúng ta đi, tay không và không che mặt đã phơi ra trước mắt mọi người những nét nổi bật có thể phân biệt được ngay con người với nhau. Nếu như thân thể là đường ranh giới giữa bản thân với bên ngoài và với người khác, thì khuôn mặt là bộ phận ở đó khắc sâu cái bản sắc đã đem lại cho từng cá nhân một ý nghĩa về mặt xã hội và văn hóa. Khuôn mặt thể hiện dưới một dạng sinh động hay bí ẩn, tính tuyệt đối của sự khác biệt của từng cá nhân, dù chỉ rất nhỏ những khuôn mặt người là những biến thể đến vô tận trên những sớ chỉ, hàng tỉ dáng vẻ sinh ra từ một bản chữ cái tối thiểu: mắt, mũi, trán, miệng ...       Khuôn mặt liên kết con người với cộng đồng, thông qua những nét và cách biểu lộ

NGHỆ THUẬT THÊU TRANH CHÂN DUNG BÍ ẨN CỦA KHUÔN MẶT Thành ngữ phủ nhận tư cách làm người, từ chối không cho họ cái phẩm cách có được khuôn mặt riêng. Như là: mất mặt - nhẵn mặt - không còn mặt người nữa - bị đánh vỡ mặt.

Điều đó nói lên tầm quan trọng nổi bật khuôn mặt trong sự nhận biết bản thân bên trong một quan hệ xã hội. Để giữ thể diện, có thể nhìn thẳng vào mặt kẻ khác v..v

Trong cuộc sống, khuôn mặt là nơi người ta nhận biết nhau - khi chúng ta đi, tay không và không che mặt đã phơi ra trước mắt mọi người những nét nổi bật có thể phân biệt được ngay con người với nhau. Nếu như thân thể là đường ranh giới giữa bản thân với bên ngoài và với người khác, thì khuôn mặt là bộ phận ở đó khắc sâu cái bản sắc đã đem lại cho từng cá nhân một ý nghĩa về mặt xã hội và văn hóa. Khuôn mặt thể hiện dưới một dạng sinh động hay bí ẩn, tính tuyệt đối của sự khác biệt của từng cá nhân, dù chỉ rất nhỏ những khuôn mặt người là những biến thể đến vô tận trên những sớ chỉ, hàng tỉ dáng vẻ sinh ra từ một bản chữ cái tối thiểu: mắt, mũi, trán, miệng ... Khuôn mặt liên kết con người với cộng đồng, thông qua những nét và cách biểu lộ được hình thành, đồng thời cũng khẳng định tính khác biệt và tính đôc nhất của mình

Trong mọi vùng thân thể, khuôn mặt là nơi tập trung những giá trị cao nhất. Là khuôn đúc cái ý thức về bản sắc, cũng là nơi định hình sự quyến rũ và muôn sắc thái của cái đẹp - xấu xí. Gái trị của nó cao đến nỗi nếu nó bị một vêt thương làm biến dạng đi, thì con người sẽ cảm nhận nó như một thảm kịch, gần như một sự tước đoạt mất bản sắc. Xã hội ngày hôm nay coi trọng cá tính con người thì giá trị khuôn mặt càng lớn.

Nghệ thuật thêu chân dung ra đời cùng lúc với sự xuất hiện tôn trọng cá nhân, rất chú ý thể hiện chân thành nhũng nét đặc sắc của khuôn mặt, như trong một số tác phẩm thêu.

 

được hình thành, đồng thời cũng khẳng định tính khác biệt và tính đôc nhất của mình

       Trong mọi vùng thân thể, khuôn mặt là nơi tập trung những giá trị cao nhất. Là khuôn đúc cái ý thức về bản sắc, cũng là nơi định hình sự quyến rũ và muôn sắc thái của cái đẹp - xấu xí. Gái trị của nó cao đến nỗi nếu nó bị một vêt thương làm biến dạng đi, thì con người sẽ cảm nhận nó như một thảm kịch, gần như một sự tước đoạt mất bản sắc. Xã hội ngày hôm nay coi trọng cá tính con người thì giá trị khuôn mặt càng lớn.

Nghệ thuật thêu chân dung ra đời cùng lúc với sự xuất hiện tôn trọng cá nhân, rất chú ý thể hiện chân thành nhũng nét đặc sắc của khuôn mặt, như trong một số tác phẩm thêu.