Loading ... Xin vui lòng chờ ...

Hàng tiêu dùng thái lan

Nam Phong Thái Lan là một trong những nhà cung cấp các mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm cho hệ thống Friday và bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm 2013. Có thể nói đây là một trong những hệ thống nhiều mặt hàng chất lượng, đảm bảo nói riêng ở Hà Nội và cả nước nói chung. 

HỆ THỐNG HÀNG TIÊU DÙNG THÁI - NHẬT - HÀN - ĐỨC FRIDAY

Hàng tiêu dùng thái lan

Thương hiệu hàng hóa