Loading ... Xin vui lòng chờ ...

Thực phẩm chức năng

Prostar Whey giúp chắc cơ, tăng cơ, không tăng cân. Với hỗn hợp protein, sản phẩm này hỗ trợ hàm lượng protein chiếm tỷ lệ đến 81%. Nâng cao tốc độ phục hồi cơ nhanh chóng và nâng cao hệ thống miễn dịch

Thực phẩm chức năng

Thương hiệu hàng hóa