Loading ... Xin vui lòng chờ ...

thuonghieu

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KENFOX 

Dịch vụ tư vấn của KENFOX được chia theo vùng lãnh thổ mà chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng. Lĩnh vực hoạt động của KENFOX gồm:

1. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Tư  vấn bảo hộ Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Quyền tác giả;
 • Tư vấn Li-xăng/chuyển nhượng quyền Sở hữu trí tuệ;
 • Gia hạn, sửa đổi, xin cấp lại văn bằng bảo hộ,
 • Tư vấn nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn khiếu nại, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ..;

2. ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp: thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;
 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp: thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi vốn điều lệ...;
 • Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn xây dựng quy chế Doanh nghiệp: Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành, Quy chế Tài chính, Quy chế nhân sự, lao động, quy chế Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc.....

3. ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 • Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh;
 • Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn đăng ký lại, chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Lập và quản lý Dự án đầu tư;
 • Tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động của Dự án;
 • Tư vấn về môi trường đầu tư tại Việt Nam....
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho chủ Đầu tư...;

4. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 • Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin đăng ký/phê chuẩn hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng trợ giúp kỹ thuật.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ và trợ giúp kỹ thuật từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài
 • Tư vấn về nguồn thiết bị và công nghệ, chất lượng, các thủ tục và yêu cầu nhằm đạt được các phê chuẩn liên quan của Nhà nước
 • Tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ

5. DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

 • Tư vấn hợp đồng: Tư vấn các qui định của pháp luật về hợp đồng; Thẩm định nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của khách hàng trước khi giao dịch với đối tác; Tham gia đàm phán, thương thảo, đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật lao động: Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý lao động, xác định trách nhiệm và xử lý kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, giải quyết quyền lợi cho người lao động...
 • Tư vấn pháp luật đất đai: Sang tên sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất....
 • Tư vấn pháp luật dân sự: Pháp luật về Hợp đồng, phân chia di sản thừa kế, đại diện giải quyết các tranh chấp có liên quan.
 • Tư vấn xin cấp các loại giấy phép:

+ Về thực phẩm:

 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm thường sản xuất trong nước;
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm thường nhập khẩu;
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng sản xuất trong nước;
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng sản xuất trong nước thực phẩm chức năng nhập khẩu;
 • Công bố tiêu chuẩn chất lượng Phụ gia, Chất hỗ trợ chế biến, sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài;
 • Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng Phụ gia hạn chế sử dụng nhập khẩu;
 • Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm biến đổi gen nhập khẩu;
 • Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chiếu xạ nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước;
 • Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm dinh dưỡng nhập khẩu dùng cho trẻ nhỏ;
 • Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm dinh dưỡng qua ống xông nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước;
 • Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm dinh dưỡng y học nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước;
 • Đăng ký công bố tiêu chuẩn nước khoáng thiên nhiên;
 • Đăng ký lưu hành xét nghiệm nhanh an toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký công bố tiêu chuẩn sản phẩm;
 • Xin cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu về chất lượng thực phẩm;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Certificate of Food Hygiene and Safety);
 • Giấy kiểm nghiệm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
 • Công bố tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp;
 • Xin Giấy phép quảng cáo các loại thực phẩm;

+ Về dược phẩm:

 • Giấy phép đăng ký lưu hành thuốc nước ngoài để phòng bệnh và chữa bệnh cho người (Registration Licence for circulation of Foreign Drugs for treatment and prevention of human diseases);
 • Giấy phép lưu hành sản phẩm (Marketing Authorization)
 • Giấy phép công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Licence for foreign company conducting operations in medicine and raw medicinal materials in Vietnam);
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế hoặc Giấy phép hoạt động của công ty nước ngoài tại Việt Nam (lĩnh vực: vắc xin, sinh phẩm y tế);

+ Về mỹ phẩm:

 • Giấy phép đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng, lưu hành mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước;
 • Giấy phép đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng, lưu hành mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu;

+ Về các loại hàng hóa cần công bố, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, tiêu chuẩn việt nam (tcvn), tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia;

+ Về mã số mã vạch: Đại diện đăng ký mã số mã vạch, hướng dấn sử dụng, quản lý mã số mã vạch.

+ Về thuốc bảo vệ thực vật: Tư vấn thủ tục, hồ sơ, giấy tờ đăng ký thuốc bảo vệ thực vật và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật.

+ Về phân bón: Đăng ký, công bố tiêu chuẩn chất lượng phân bón sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

+ Về thuốc thú y: Đăng ký, công bố tiêu chuẩn chất lượng thuốc thú y sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

+ Về kinh doanh rượu, Giấy phép hoạt động internet.

+ Về đăng ký tên miền: đăng ký hoạt động tên miền, duy trì tên miền, giải quyết tranh chấp liên quan đến tên miền.

+ Về thiết kế: thiết kế mẫu nhãn hiệu, kiểu dáng hỗ trợ khách hàng, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.

+ Về đăng ký quảng cáo: Tư vấn hồ sơ, thủ tục để xin Giấy phép quảng cáo trên đài, báo, truyền hình, biển hiệu...

Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản giới thiệu các dịch vụ KENFOX hiện đang cung cấp. Quý khách hàng có vướng mắc về vấn đề pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!